ותודה ללקוחותיי שהביאוני עד הלום.
חלק מהאנשים, המותגים והמיזמים
שעשו ברית המילה.

כולם אנשים מותגים מיזמים.

איריס מושלי

ענת אשר