ותודה ללקוחותיי שהביאוני עד הלום.

 חלק מהאנשים, המותגים והמיזמים 

שעשו 
ברית 
^&?*%# 
עם המילה.
 ותודה ללקוחותיי שהביאוני עד הלום. חלק מהאנשים, המותגים והמיזמים שעשו 
ברית 
^&?*%# 
עם המילה.

טלי מור

אילנה שרקין אטיאס